G
E
O
S
S
.
GEOSS
TELÈFON: (+34) 93 868 48 27

ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis inclouen: Servei urgències 24h. Garantia total per contracte. Oferim per la contractació d’una instal•lació, un estudi gratuït d’eficiència energètica per l’import del 5% del contracte. Preus reduïts en manteniment per cada instal•lació, i en grans instal•lacions fins a 1 any de manteniment gratuït.

CONSTRUCCIÓ

Execució de treballs d’edificació

Execució de treballs d’urbanització.

Execució de treballs d’adequació i reforma d’habitatges, locals comercials.

Rehabilitació edificis existents.

Execució de naus i altres edificacions industrials.

INSTAL.LACIONS

Execució treballs de baixa tensió en edificació, industries, comerços.

Execució d’instal.lacions d’aigua, gas, etc.

Execució de xarxes de distribució urbana de baixa tensió.

Execució d’enllumenat exterior i interior.

Execució de projecte d’energia solar tèrmica i fotovoltaica.

Execució de xarxes de telecomunicacions.

Execució de treballs de Climatització: Calefacció, Aire condicionat, Ventilació.

Centres de transformació elèctrica.

Dipòsits de combustible, gasoil, gas.

Instal.lació d’equips a pressió: compressors, generadors de vapor.

Execució de projectes energètics amb Biomassa.

Execució d’nstal.lacions d’automatització de domòtica.

Legalització d’instal.lacions noves i existents.

Certificacions i direccions d’obra.

MANTENIMIENT

Manteniments multitècnics d’instal.lacions.

Manteniments i conservació d’edificis.

Manteniments d’enllumenat públic.